Administratorem tej strony oraz administratorem danych osobowych jest:

LOFO Bartłomiej Smolak.,
Palikije Drugie 104A/2,
24-204 Wojciechów, NIP: 5050068422

Dokładamy starań, aby Twoje dane były bezpieczne, dlatego też przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, działamy z troską o bezpieczeństwo danych osobowych, a ich powierzanie – jeśli już w niektórych sytuacjach do niego dochodzi – następuje tylko z podmiotami zaufanymi, które działają z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności prosimy o kontakt na adres:

hello@serwer57032.lh.pl

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane i gromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej, w szczególności w związku z rejestracją użytkownika, złożeniem zamówienia, zapisaniem się do newslettera oraz nawiązaniem kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane, które przetwarzamy obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP, a także adres, nazwę oraz NIP Twojej działalności gospodarczej.

Podstawy przetwarzania:

przede wszystkim dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przez administratora usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO). Taka sytuacja zachodzi w przypadku założenia konta użytkownika, gdzie podajesz swój adres e-mail oraz hasło oraz w przypadku złożenia zamówienia, gdzie podajesz imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie dane firmy, jeśli mamy wystawić fakturę.

przetwarzanie danych następuje również na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Taka sytuacja ma miejsce w przypadku zapisania się do newslettera, gdzie podajesz nam swój adres e-mail.

przetwarzanie danych następuje również w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Taka sytuacja zachodzi, gdy kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy, gdzie podajesz dane zawarte w treści korespondencji oraz imię i adres e-mail.

przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i innych obowiązków księgowych nakładanych na administratora przez przepisy prawa w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Taka sytuacja zachodzi w przypadku konieczności wystawienia faktury oraz jej uwzględnienia w dokumentacji księgowej.

przetwarzanie danych następuje również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń dotyczących umowy (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Z kolei taka sytuacja ma miejsce w przypadku archiwizowania wiadomości oraz dokumentacji księgowej.

Odbiorcy danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty w ramach usług, z których korzystamy. Są to przede wszystkim podmioty takie jak: hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca oprogramowania chmurowego, firmy kurierskie i podwykonawcy, z którymi współpracujemy.

Dostęp do Twoich danych będzie mogło uzyskać również biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia księgowości na rzecz administratora.

Twoje dane mogą być również przekazane do Urzędu Skarbowego, a stać się tak może jedynie w ramach wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi, jeśli do tego administrator zostanie zobowiązany.

Istnieje również możliwość, że Twoje dane osobowe zostaną przekazane kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną na rzecz administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dochodzenia jego praw lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane są przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską w związku z korzystaniem przez tę stronę z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach znajdujących się poza UE, w szczególności w USA.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres świadczonej usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

Twoje uprawnienia.

W art. 16 do art. 21 RODO odnajdziesz szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Uprawnienia te nie są jednak bezwzględne i nie przysługują do wszystkich czynności przetwarzania. Na podstawie powołanych przepisów posiadasz:

prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

prawo do przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Podanie danych jest warunkiem skorzystania z usług administratora.

Na naszej stronie mogą pojawić się linki do stron zewnętrznych, które są zarządzane przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość i bezpieczeństwo przetwarzania danych przez te podmioty.

Nasza strona internetowa jest przechowywana na serwerze zewnętrznym, który generuje logi. Dzieje się tak w przypadku każdego serwera. Logi obejmują takie informacje jak adres IP, data i czas serwera oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Te informacje służą wyłącznie celom technicznym i operacyjnym. Nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.


COOKIES

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie.

Możesz również zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce lub w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi tych plików może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony.

PLATFORMY SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki Facebooka i Instagrama.

Twoja przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami tych platform społecznościowych.

Po więcej informacji dotyczących zakresu przetwarzania danych osobowych w związku z używanymi wtyczkami zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności dla Facebooka (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy) oraz dla Instagrama (https://help.instagram.com/155833707900388)